British Council, organizacja zajmująca się działaniami na rzecz kultury w Wielkiej Brytanii, zleciła w 1946 roku napisanie eseju o ichniejszej kuchni. Adresatem zlecenia i autorem eseju został George Orwell, który oczywiście pracę wykonał.

Jednakże surowość i szczerość, z jaką Orwell opisał brytyjską kuchnię i nastroje związane z jej powojennym zubożeniem nie spodobały się przedstawicielom British Council.

Esej ostatecznie nie został wtedy opublikowany. Orwell oddał jego skróconą wersję gazecie Evening Standart.

Ale najciekawszym aspektem całej tej historii jest fakt, że 73 lata po nieudanej współpracy British Council i Georga Orwella, wystosowano oficjalne przeprosiny do autora eseju. Tyle tylko, że George Orwell zmarł w 1950 roku, a więc przeprosiny można uznać za lekko spóźnione.