Badania opublikowano w czasopiśmie naukowym „Nature Communications”.Zespół naukowców ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Holandii i Niemiec przeanalizował dane blisko 700 tysięcy osób, aby ustalić, w jaki sposób geny danej osoby wpływają na jej wzorce snu i zdrowie psychiczne.

Wśród tej grupy 250 tysięcy badanych stanowili mieszkańcy stanów Zjednoczonych, zaś 450 tysięcy osób pochodzi z Wielkiej Brytanii. Wszyscy oni poproszeni zostali przesłanie próbek do brytyjskiego Bio Banku oraz zadeklarowanie, czy są rannymi ptaszkami czy „sowami”.Następnie naukowcy porównali te same czynniki genetyczne z genami wcześniej powiązanymi z określonymi stanami zdrowia psychicznego.

Doszli do wniosku, że osoby, które budzą się później, są bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym takie jak depresja czy schizofrenia.

Niestety współautorka badań, Jacqueline Lane, stwierdziła, że przyczyna takiego stanu rzeczy są wciąż nieznane, a wpływ na to może mieć wiele czynników związanych z odczuwaniem i bodźcami, jakie dostarczane są naszemu organizmowi w zależności od pory w jakiej funkcjonujemy.