Słowo „toksyczny” najczęściej używane jest w kontekście środowiska naturalnego. Jego stale pogarszający się stan coraz bardziej wpływa na nasze codzienne życie. Co ważne zwiększa się też świadomość osób mieszkających na terenach zagrożonych gorszej jakości powietrzem. Coraz więcej osób korzysta z maseczek ochronnych i filtrów powietrza.

Na pierwszym miejscu najczęściej wyszukiwanej frazy z oxfordzkim słowem roku są „toksyczne chemikalia”.

Bardzo ciekawe jest też drugie wyrażenie kojarzone z wybranym słowem czyli „toxic masculinity”. Odnosi się ono do aktualnego i, niestety rozwijającego się, problemu męskiego stereotypu „samca alfa”. Ukazuje on mężczyznę jako nieczułego i niewrażliwego na uczucia i wolność innych osób człowieka. Wyrażenie to zyskało popularność w kontekście zainicjowanego w tym roku ruchu #metoo.

Do ścisłego finału w głosowaniu dotarły też takie słowa jak „incel”, „gaslighting” czy „orbiting”, jednak sędziowie uznali je za przelotną modę bez większego wpływu na dynamikę języka.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu swoje słowo roku wybrał też Collins Dictionary, a został nim wyrażenie „single-use”.

W poprzednich latach słowami roku według oksfordzkich językoznawców zostawały: „Youthquake”,„Post-truth”, a także ikona emoji przedstawiająca twarz płaczącą ze śmiechu.