Termin „pokolenie płatków śniegu” pojawił się w Oxford English Dictionary w styczniu ubiegłego roku. Od tego czasu coraz częściej spotykamy się z jego użyciem w kontekście do określonej grupy społecznej.

Według słownika hasło to oznacza osoby, które w dorosłość wkroczyły po 2010 roku. Pokolenie to ma się charakteryzować mniejszą odpornością i większą podatnością na obrażanie. Dodatkowo są oni przekonani o swojej wyjątkowości.

Jako powody takiego zachowania podaje się m.in. wychowanie rodziców, którzy otaczali swoje dzieci zbyt dużą opieką, co doprowadziło do ich ogromnego przekonania o swojej wyjątkowości, a także większej w związku z tym podatności na obrażanie. Ale to niestety nie wszystkie cechy charakterystyczne przedstawicieli pokolenia „śnieżynek”. Otóż mają oni skłonność do dramatyzowania, przesady i stawiania się w roli ofiary. Co więcej łączy ich problem z wejściem w pełną dorosłość. Często osoby takie zwlekają z podjęciem decyzji o wyprowadzce czy w pełni samodzielnym życiu. Związane jest to z odsuwaniem od siebie odpowiedzialności za własne decyzje. Często również mają oni problem z kontaktami z osobami starszymi od nich, otaczają się głównie rówieśnikami.

Kolejnym powodem takiego stanu rzeczy jest rozwój technologiczny i ogromny wpływ rzeczywistości wirtualnej oraz mediów społecznościowych. Duże zaangażowanie tego pokolenia w rzeczywistość wirtualną owocuje trudnościami z nawiązywaniem kontaktów.